Jeugd Preventie Team

Hulp met een blauw randje

We helpen je graag, mail ons je vraag!

jeugdpreventieteam@jeugdteamszhz.nl

Meer over ons

Het Jeugd Preventie Team is een samenwerking tussen de politie en Stichting Jeugdteams ZHZ.

Medewerkers van de politie, Halt en Leerplicht kunnen door middel van een zorgmelding jongeren aanmelden bij het JPT.

Voor jongeren onder 12 jaar wordt de speciaal hiervoor ontwikkelde methodiek “BASTA!” ingezet en uitgevoerd door de trajectbegeleiders van het JPT. Dit traject duurt 3 maanden.

Het JPT werkt preventief. Na aanmelding wordt direct contact opgenomen met de jongere en het gezin. De begeleiding is outreachend, praktisch, concreet en richt zich op de leefgebieden thuis, school/werk, vrijetijdsbesteding en delictgedrag.

Bekijk de bijgevoegde video voor het volledige verhaal.

Video afspelen

jeugdpreventieteam@jeugdteamszhz.nl

@jpt_zhz